Naujos „Nordplus“ skaitmeninio mobilumo galimybės ir daugiau apie Covid 19

Sparčiai plintantis COVID-19 virusas sukėlė daugybę klausimų projektų vadovams ir asmenims, pasinaudojusiems „Nordplus“ finansavimo galimybėmis. Dėl šios priežasties dalinamės informacija dėl planuojamų būsimų dalyvių kelionių.

Šiandieninė situacija be jokios abejonės turės įtakos artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais planuojamoms „Nordplus“ mobilumo ir kitoms „Nordplus“ projektinėms veikloms. Raginame „Nordplus“ paramos gavėjus įdėmiai stebėti informaciją savo nacionalinių institucijų interneto svetainėse ir laikytis jose pateiktų rekomendacijų.  

Projektų koordinatoriai, pagal galimybes, įvertina, ar dėl viruso jų išvykos bus atidėtos. Negrąžinamos su „Nordplus“ projektais susijusios kelionių išlaidos, patirtos dėl viruso, galutinėje ataskaitoje bus pripažįstamos tinkamomis projekto išlaidomis, net jei išvykos nebus įvykdytos.   

Prašome „Nordplus“ projektų koordinatorių, kuriems teko pakeisti planus, atsiųsti paaiškinimą raštu atitinkamai „Nordplus“ nacionalinei agentūrai arba paprogramės administratoriui, informuojant apie projektų pakeitimus.  

Nacionalinė agentūra nagrinės tokius prašymus individualiai, tačiau atkreipiamas dėmesys, kad patvirtinta paramos suma negali viršyti bendros projektui skirtos paramos sumos.  

Pabrėžtina, kad svarbu išsaugoti reikiamus (kainą įrodančius) dokumentus, pagrindžiančius projekto planų pasikeitimo priežastis. 

 Skaitmeninė veikla

Be to, „Nordplus“ atkreipia dėmesį į šiuos išskirtinius „Nordplus“ taisyklių pakeitimus:

- Mobilumo projektų aprėptyje: išimtine tvarka „skaitmeninis mobilumas“ bus prilyginamas „įprastiniam mobilumui“.  

- Bendradarbiavimo projektų aprėptyje: išimtine tvarka išlaidos, susijusios su internetinių susitikimų organizavimu, siekiant pakeisti fizinius susitikimus, laikytinos tinkamomis išlaidomis. 

-Be to, paramos gavėjams, turintiems pasirašytas dotacijų sutartis, suteikiama galimybė pratęsti projekto laikotarpį, kad būtų galima įgyvendinti atidėtas veiklas.  

„Skaitmeninei veiklai“ patvirtintas paramos lėšas galima naudoti tiesioginėms išlaidoms, pavyzdžiui, IT rėmimo paslaugoms ar reikiamos techninės ir/arba programinės įrangos įsigijimui, arba netiesioginėms išlaidoms, pavyzdžiui, dalyvių mokymo. Šios išlaidos bus tvirtinamos, taikant išimtį nuo bendrųjų „Nordplus“ vadove išdėstytų finansavimo taisyklių dėl Covid-19 pandemijos susiklosčiusios ypatingos situacijos.     

„Skaitmeniniam įgyvendinimui“ patvirtintos išlaidos negali viršyti atitinkamos veiklos „pirminiam įgyvendinimui“ patvirtintos paramos sumos.  

Šios sąlygos taikomos šiuo metu įgyvendinamiems projektams/tinklams  (iš 2017, 2018 ir daugiausiai 2019 metų dotacijų – sąlygos netaikomos būsimoms 2020 metų sutartims).

Prireikus išsamesnės informacijos ar paaiškinimo, kviečiame susisiekti su artimiausia „Nordplus“ atstovybe.  

https://www.nordplusonline.org/Contact