„Nordplus Higher Education“ paprogramė. Geroji praktika – Lietuvos sporto universitetas

Kaip sužinojote apie „Nordplus“ programą? Kas paskatino joje dalyvauti? Pradžią davė Pietų Danijos universiteto kolegos, pakvietę dalyvauti projekte 1996 m. ar 1997 m. Vaikų fizinio aktyvumo skatinimo programoje. Šiam sėkmingam tinklui buvo suteiktas „Nordplus Idrott“ pavadinimas.

Kodėl yra svarbu dalyvauti projektinėje veikloje? Projektinė veikla suteikia dalyviams galimybę susipažinti su tos pačios ar giminingos veiklos kolegų naujovėmis, perimti jų gerąją patirtį, dalintis žiniomis, tobulinti kalbinius įgūdžius ir plėsti tarptautinius ryšius.

Kokios gero projekto sudedamosios dalys? Ar žinote sėkmės formulę? Visų pirma ieškome tos pačios studijų programos partnerių, tobuliname programos turinį, įdiegdami naująją patirtį ir taikydami savomis sąlygomis. Formulės nėra, tai draugiški, kolegiški santykiai ir noras tobulėti.

Kas Jus labiausiai džiugina įgyvendinant projektą? Kokią didžiausią prasmę įžvelgiate? „Nordplus  Horizontal“ suteikia galimybę bendradarbiauti su neakademinėmis institucijomis, o akademinę bendruomenę jos supažindina su praktine puse, suteikia daug žinių, todėl vyksta abipusis bendradarbiavimas. Didžiausia prasmė – galimybė tobulėti, siekti tarptautinės patirties, gauti žinių, užmegzti naujus ryšius ir įgyti geros patirties.

Kaip sekėsi įgyvendinti „Nordplus“ projektus Lietuvoje, ar džiugino grįžtamasis dalyvių ir svečių ryšys? Stengiamės parodyti, kas geriausia Lietuvoje, susitikti ir pabūti partnerinėse institucijose, visada svečiai lieka patenkinti ne tik akademiniais pasiekimais, praktiniais pavyzdžiais, bet ir svetingumu.

Kokia buvo Jūsų projektinės veiklos pradžia, kokie iššūkiai ir pokyčiai Jūsų laukė? Pradžia buvo nesėkminga, pirmasis 2008 m. teiktas mūsų projektas nebuvo patvirtintas, bet įdėjus pastangų ir įgijus įgūdžių projektai yra patvirtinami, be to, keitėsi mūsų siekiai, plėtėsi partnerių tinklas, įgijome patirties, gerėjo partnerių požiūris į Lietuvą, įgyta pažanga ir naujovių taikymas ženkliai sustiprino LSU pozicijas tarp Šiaurės šalių.

Kas Jus motyvuoja darbe ir „Nordplus“ projektuose? Bendradarbiavimas, tobulėjimas, naujų žinių ir patirties įgijimas, pasiekti rezultatai.

Jei turėtumėte galimybę projektinėje veikloje ką nors pakeisti vienu burtų lazdelės mostelėjimu, kas tai būtų? „Nordplus Horizontal“ projektų finansavimo sistemą pakeisčiau į grantų išmokas, nes faktinių išlaidų sistema komplikuoja projekto vykdymą, reikalauja daug laiko ir resursų, o tai pakeitus atsirastų akademikų motyvatorius dalyvauti tokio tipo projektuose nenaudojant asmeninių lėšų. Keisčiau ir išmokų dydžius, nes jie yra nekitę jau daugiau kaip dešimtmetį, o ekonomika juk nestovi vietoje, ji vystosi, pastaruoju pandemijos laikotarpiu ypač padidėję yra kofinansavimo išlaidų kaštai.

Ar pajutote poveikį arba pokytį Jūsų organizacijoje įgyvendinus/ įgyvendinant „Nordplus“ projektus? Atnaujintos studijų programos, įdiegti nauji inovatyvūs moduliai, radosi naujų pasirenkamų studijų dalykų studentams, vystomas tarptautiškumas namuose ir svetur, prasiplėtė partnerių tinklas, atsirado daugiau mobilumo galimybių.

 Kokią Jūs ir Jūsų organizacija mato Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo perspektyvą? Lietuvos Sporto universitetas toliau aktyviai dalyvaus šiame tinkle, tikėdamasi teigiamų pokyčių „Nordplus“ projektų valdymo srityje. Mums nepritrūks idėjų, užteks pastangų tęsti pradėtus projektus ir imtis naujų veiklų, nes tai puiki proga tarptautiniam bendradarbiavimui tarp kaimyninių šalių tiek studentams, tiek ir dėstytojams bei darbuotojams, taip pat vystyti akademinę veiklą.

Ko palinkėtumėte sau, savo kolegoms, projektų dalyviams, projektų partneriams? Stiprybės, naujų idėjų ir malonaus bendradarbiavimo. Kolegoms – imtis naujų veiklų, tobulėti ir stiprinti studijų programų turinį diegiant tarptautinę patirtį. Stiprinti šią veiklą, nes tai tikrai suteikia daug pozityvių emocijų, neleidžia stovėti vietoje, skatina tobulėti ir savo patirtimi turtinti kitus.

 

Irena Čikotienė, Lietuvos sporto universiteto, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja