„Nordplus Nordic Languages“ paprogramė. Geroji praktika – Soros International House

Kūrybiškumas ir iššūkiai

Teko girdėti frazę, kad kūrybiškumas yra tai, kas išskiria asmenį iš pilkos masės ir padeda išsaugoti asmenybę. Mane jau daugiau nei dvidešimt metų įkvepia siekis nepaskęsti rutinoje dalinantis su profesine bendruomene ir plačiąja visuomene idėjomis, kad kartu su partneriais būtų siekiama rezultatų projektinėje veikloje, nes tai skatina norą tęsti šią prasmingą veiklą. Galimybė per projektus materializuoti savo idėjas ir pamatyti jų sėkmingus rezultatus po truputį tampa „narkotiku“, nuo kurio daraisi priklausomas. Tokia priklausomybė vienija žmones, tad tokie kolegos kaip mano minėtos bendradarbės ar artimais draugais per daugelį metų įgyvendinant bendrus projektus tapę užsienio partneriai, laikui bėgant tampa tarptautine patikimų ir polėkio nestokojančių bendraminčių bendruomene.

Pirmieji projektinės veikos metai atnešė daug iššūkių ir nežinomybės, nes reikėjo įsisavinti tarptautinių fondų reikalavimų subtilybes bei įvaldyti paraiškų rengimo specifiką, suvokti, kad projektinė veikla – tai ne tik erdvė išlaisvinti tavo kūrybiškumą, bet ir disciplinuotumas, kurio reikalauja projekto veiklų ir biudžeto planavimas ir įgyvendinimas. Be gebėjimo valdyti projektus net pati geriausia idėja tampa chaosu. Be to, dar reikėjo užsitarnauti autoritetą tarp partnerių –prieš dvidešimt metų ypač rezervuotai į mus, mažos valstybės atstovus, žiūrėdavo didžiųjų Vakarų valstybių kolegos, nes manėsi esą vyresnieji ir gerokai daugiau patyrę broliai ar sesės, galintys mus, postsovietinio bloko žmogučius, pagloboti ir pamokyti. 

 

Svarbiausi geros ir sėkmingos partnerystės aspektai

 Projektinėje veikloje vienas iš svarbiausių aspektų yra bendravimo tarptautinėje komandoje kultūra ir noras bei gebėjimas suprasti dirbančius kitoje aplinkoje, kitą šalį, kitą organizacinę kultūrą atstovaujančius ir kita kalba kalbančius žmones. Jeigu to nėra, net pati geriausia projekto idėja nebus tinkamai įgyvendinta, nebus pasiekti projekto tikslai. Dar vienas svarbus aspektas, su kuriuo dažnai susiduria projektų koordinatoriai bei projektus rengiantys asmenys, –- sugebėjimas „mano idėją ir projektą“ paversti „mūsų projektu“. „Vežimą traukti“ dviem kryptimis – į vieną pusę koordinatoriai, į kitą – likusieji, projekte negalima, kadangi visi turime judėti viena kryptimi, nes tik tokiu būdu darniai ir turėdami tokią pačią atsakomybę pasieksime galutinį tikslą. Daiva Malinauskienė, VšĮ Soros International House direktorė Geroji praktika 31 Pirmasis mūsų įgyvendintas ir koordinuotas „Nordplus Horizontal“ projektas „Keliaukime mokydamiesi kalbų“ buvo orientuotas į kalbų mokymąsi, siekiant stiprinti sklandų kaimyninių šalių piliečių bendravimą ir tarpusavio supratimą.

Tai buvo gražus projektas, kurio įgyvendinimą vykdėme kartu su viešojo transporto įmonėmis – kalbų mokymo pamokėlės naudojantis vaizdo ir garso grotuvais vyko tarptautinių reisų autobusuose bei Baltijos jūros keltuose. Keliaujantys šiomis transporto priemonėmis Baltijos ir Šiaurės šalių piliečiai bei užsienio turistai galėjo žaismingai mokytis anglų ir šių šalių kalbų pradmenų, o išmokę kad ir keletą frazių, įgytus naujus įgūdžius iš karto panaudoti padėkojant ar atsisveikinant su autobuso vairuotoju ar šalia sėdėjusiu nepažįstamuoju. Neabejotina, kad kiekvienam malonu iš kitataučio išgirsti sakant „labas“ arba „ačiū“ jo gimtąja kalba.

  

Sėkmingai įgyvendinto „Nordplus Adult“ projekto pavyzdys. Grįžtamasis dalyvių ryšys – motyvacinis variklis

 Po šio projekto sekė kiti. Norėčiau išskirti labai sėkmingą projektą „Seniors Online“ http://www.seniorsonline.eu/. Pagrindinis projekto tikslas buvo stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių senjorų anglų kalbos ir IT įgūdžius, padėti jiems įveikti sunkumus, kylančius dėl baimės vartoti svetimą kalbą ir naująsias IT. Taip pat projektu skatinome bendravimą tarp skirtingų kultūrų žmonių, siekdami sukurti senjorams tvirtą pagrindą taikant naujai įgytas kompetencijas.

Galutinis projekto produktas:  E-knyga http://book.seniorsonline.eu/, kurioje pateikiama anglų kalbos ir skaitmeninio raštingumo įgūdžių mokymo metodika, pagrįsta patrauklia animacija ir trumpu filmu apie senjorų patirtis pamokose, kuriose dialogais modeliuojamos įvairios realaus gyvenimo situacijos. Tai metodika, kurią iki šiol kaip papildomą mokymo ir mokymosi priemonę taiko SIH kalbų dėstytojai ir besimokantieji, ją savarankiškam kalbos mokymuisi rekomenduoja kitų kalbos mokymo centrų mokytojai Lietuvoje ir kitose regiono bei Europos šalyse. „Seniors On-line" 2016 m. gavo garbingą apdovanojimą „Boldic Award for 2016“. Šį projektą Boldic Award komisijos nariai atrinko iš 14 kitų pasiūlytųjų ir paskelbė laimėtoju, vėliau projektas buvo pristatytas SVERDs Autumn konferencijoje Stokholme. Be to, 2019 m. Švietimo mainų ir paramos fondo organizuotame „Kokybės konkurso 2019“ renginyje projektui buvo įteiktas „Specialusis prizas“, skirtas 2019 m. socialinės įtraukties temos atskleidimo projektui nugalėtojui.

 

Nordplus Nordic Languages projektai ir jų tęstinumas

2019-aisiais parengėme projektą ir gavome jo finansavimą „Nordplus Nordic Languages“ projektui „Play Your Way to Norway“, kurį kartu su partneriais Norvegijoje sudėtingomis COVID- 19 pandemijos sąlygomis sėkmingai įgyvendinome. Pagrindinis projekto tikslas buvo populiarinti norvegų kalbą ir kultūrą Geroji praktika 32 bei skatinti Baltijos ir Šiaurės šalių piliečių tarpusavio supratimą. Šiuo tikslu parengėme norvegų kalbos ir kultūros mokymosi platformą: www.playnorway. sih.lt. Platforma susilaukė labai didelio populiarumo tarp universitetų ir kolegijų studentų bei regiono šalių piliečių, vykstančių į Norvegiją studijų, darbo ar poilsio tikslais ir norinčių prieš kelionę pasigilinti į šalies kultūros ir kasdienio gyvenimo niuansus bei įgyti pradinių norvegų kalbos įgūdžių. Įvertinę projekto sėkmę ir pandeminės realybės situaciją, kai poreikis dalintis gerąja patirtimi su tarptautine bendraminčių bendruomene bei noras padiskutuoti su profesionalais apie atvirųjų švietimo išteklių panaudojimą išaugo keliagubai, kartu su projekto bei asocijuotais partneriais organizavome tarptautinę nuotolinę konferenciją „Diving into challenges of language teaching. Benefits of OER“  https://www.youtube.com/watch?v=iyGxwPEJ480, kurioje dalyvavo daugiau nei 100 bendrojo ugdymo institucijų, kolegijų, universitetų atstovų iš įvairių Europos valstybių.

Renginio metu pranešėjai bei panelinės diskusijos dalyviai iš Lietuvos, Norvegijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Rumunijos ir Vokietijos dalijosi atviraisiais mokymosi šaltiniais, aptarė jų naudą, aiškinosi jų naudojimosi galimybes mokant bei mokantis kalbų. Matydami tai, kad sukurta platforma aktyviai naudojasi ne tik Baltijos ir Šiaurės šalių gyventojai ir imigrantai Norvegijoje, bet ir kitų Europos šalių piliečiai, nusprendėme parengti naują projektą „Dicsover Iceland and Sweden“, kurio įgyvendinimą jau įpusėjome. Pagrindinis šio projekto tikslas yra plėsti Šiaurės šalių kalbų populiarinimą, skatinti bei ugdyti toleranciją ir pagarbą kitų kultūrų žmonėms bei puoselėti šiltus tarpkultūrinius santykius ir glaudžios kaimynystės jausmą Baltijos ir Šiaurės šalių regione. Pagrindinis projekto produktas – internetinė edukacinė platforma, kuriama jau minėto įgyvendinto „Play Your Way to Norway“ metu sukurtą platformą https:// www.playnorway.sih.lt/ papildant savarankiško islandų ir švedų kalbų ir kultūrų mokymosi moduliais. Taigi, plėtodami glaudžios ir darnios kaimynystės santykius savame regione, mes, įgyvendinantys „Nordplus“ programos projektus, prisidedame prie regiono plėtros ir sklandaus bendradarbiavimo.

Juk žmonės, geriau pažįstantys vieni kitus plačiąja prasme, visada lengviau ras bendrus sprendimus įvairiausiose gyvenimo srityse, nes labiau pasitikės vieni kitais. Norisi tikėti, kad šių projektų rezultatai skatina Šiaurės ir Baltijos šalių gyventojus identifikuoti save ne kaip dviejų, o kaip vieno bendro regiono atstovus. Visiems aktyviai dalyvavusiems projektinėje veikloje noriu palinkėti ir toliau neprarasti tikėjimo projektų nauda visuomenei bei įgyto polėkio, be kurio projektinė veikla taptų nuobodžia ir neveiksminga, todėl tikimės, kad ryžtingai, o gal ir nedrąsiai vėl grįšite prie minties, kad tai veikla, kuri suteiks daug gyvenimo spalvų ir nepamirštamų momentų.