Paskelbtas „Nordplus“ programos kvietimas teikti paraiškas 2024 metais

Šiaurės ministrų tarybos programa „Nordplus“ kviečia Šiaurės ir Baltijos šalių institucijas bei organizacijas, dirbančias švietimo ir mokymo srityje, teikti paraiškas 2024 metams. Tai antrasis naujojo „Nordplus“ programos 2023 – 2027 metų etapo kvietimas.

„Nordplus“ siūlomos galimybės projektų finansavimui apima tarpvalstybinį mokinių, studentų ar mokytojų mobilumą, bendradarbiavimo projektus ir tinklaveiką tarp švietimo ir mokymo įstaigų bei organizacijų šiose šalyse ir autonominiuose regionuose: Alandų salose, Danijoje, Estijoje, Farerų salose, Grenlandijoje, Islandijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Švedijoje.

Paraiškų teikimo terminas2024 m. vasario 1 d. Bendra turimų lėšų kvietimo suma siekia apie 9,7 mln. eurų.

 

„NORDPLUS“ PROGRAMOS AKCENTAS 2024 METAMS

 

Šiaurės ministrų taryba priėmė sprendimą dėl naujos, žalios, konkurencingos ir socialiai tvarios Šiaurės regiono vizijos iki 2030 m., kuria siekiama, kad regionas taptų tvariausiu ir labiausiai integruotu regionu pasaulyje. Ši vizija atsispindi ir „Nordplus“ programos 2024 metų akcente, kurio tema jau antrus metus iš eilės yra „Švietimo bendradarbiavimo stiprinimas siekiant socialiai tvarios ateities“.

Švietimo ir mokymo institucijos ir organizacijos iš skirtingų švietimo lygmenų kviečiamos skirti ypatingą dėmesį Nordplus 2024 metų akcentui savo paraiškose. Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad geriausi projektai finansuojami neatsižvelgiant į pasirinktą temą ar akcentą, todėl laukiama iniciatyvų ir kitomis temomis.Daugiau apie „Nordplus“ finansavimo galimybes skaitykite 2024 m. „Nordplus“ vadove.

 

„NORDPLUS“ PAPROGRAMĖS 2023–2027 METAIS

 

„Nordplus“ programą sudaro 5 paprogramės, apimančios visus švietimo lygmenis. Kiekviena paprogramė atliepia Šiaurės ministrų tarybos tikslus stiprinti bendradarbiavimą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo sektorių. Daugiau informacijos apie tikslus taip pat galite sužinoti „Nordplus“ programos vadove.

Trys paprogramės – „Nordplus Junior“, „Nordplus Adult“ ir „Nordplus Higher Education“ – orientuotos švietimo sritims, tuo tarpu „Nordplus Horizontal“ paprogramė yra skirta tarpsektorinėms veikloms, o „Nordplus Nordic Languages“ paprogramė - bendradarbiavimo skatinimui Šiaurės šalių kalbų srityje visuose švietimo lygmenyse.

Visų „Nordplus“ paprogramių rėmuose galite teikti paraiškas bendradarbiavimo projektų ar tinklaveikos finansavimui. Tuo tarpu „Nordplus Junior“, „Nordplus Adult“ ir „Nordplus Higher Education“ paprogramės taip pat suteikia galimybę gauti finansavimą mobilumo projektams.

 

PENKIOS „NORDPLUS“ PAPROGRAMĖS SKIRTOS:

 

  • „Nordplus Junior“ – paprogramė ikimokykliniam, pradiniam ir viduriniam ugdymui, bei profesiniam mokymui.
  • „Nordplus Higher Education“ – paprogramė aukštojo mokslo sektoriui.
  • „Nordplus Adult“ – paprogramė suaugusiųjų švietimui.
  • „Nordplus Horizontal“ – paprogramė tarpsektoriniams projektams.
  • „Nordplus Nordic Languages“ – paprogramė, skirta stiprinti Šiaurės šalių kalbų supratimą.

 

KAS TOLIAU?

 

  • Kilus klausimų rengiant „Nordplus“ paraišką, peržiūrėkite nuoseklaus paraiškų teikimo vadovą ir gaires pareiškėjams.
  • Susipažinkite su „Nordplus“ vadovu, kuriame rasite aktualią informaciją apie finansavimo galimybes ir reikalavimus kiekvienai paprogramei.
  • Užsiregitruokite ir prisijunkite prie elektroninės „Nordplus“ paraiškų teikimo sistemos „Espresso”. Joje galėsite parengti ir pateikti savo projekto paraišką.
  • Jei dar tik ieškote savo projektui partnerių, užsiregistruokite „Nordplus“ partnerių paieškos platformoje. Partnerių taip pat galite ieškoti EPALE, eTwinning platformoje, Nordplus Junior - Partnersearch and projects Facebook paskyroje. Nepamirškite, kad Jūsų projektas – tai bendra kelių institucijų ar organizacijų iš skirtingų valstybių iniciatyva.
  • Švietimo mainų paramos fondas 2024 m. sausio mėnesį organizuos informacinius seminarus paraiškų teikėjams. Sekite naujienas http://www.nordplus.lt/aktuali-informacija

Daugiau informacijos galite rasti čia.

 

KITA AKTUALI INFORMACIJA

 

Šis programos „Nordplus“ kvietimo įgyvendinimas priklauso nuo Šiaurės ministrų tarybos biudžeto projekte numatytų lėšų paskirstymo. Galutinį biudžetą tvirtina Šiaurės ministrų taryba, prieš prasidedant naujiems biudžetiniams metams ir gavusi nacionalinių parlamentų pritarimą.

 

 

Kilus klausimų kviečiame kreiptis į “Nordplus” paprogramių koordinatorius Lietuvoje.

 

Sekite „Nordplus“ programos naujienas:

https://www.nordplusonline.org/

http://www.nordplus.lt/

https://www.facebook.com/wearenordplus