Pranešimas programos „Nordplus“ finansavimo gavėjams dėl Covid 19 koronaviruso situacijos

COVID-19 viruso plitimas „Nordplus“ projektų vykdytojams ir finansavimą gaunantiems asmenims sukėlė daug klausimų. Dėl šios priežasties dalinamės informacija dėl planuojamų būsimų dalyvių kelionių.

„Nordplus“ veiklų dalyviai yra raginami atidžiai sekti informaciją, skelbiamą atitinkamų nacionalinių institucijų svetainėse, ir vadovautis jose pateiktomis rekomendacijomis. Atšaukti keliones nėra tikslinga, išskyrus keliones į kai kurias nustatytos rizikos zonas. Todėl daugeliu atvejų turėtų būti laikomasi „Nordplus“ projektų planų, kaip tai yra nurodyta dotacijų gavėjų sutartyse.

Tuo pat metu pabrėžiame, kad sprendimas vykti į kelionę priklauso tik nuo pačių dalyvių. Programos administratoriai sieks įvertinti, ar keliones dėl viruso reikia laikinai sustabdyti arba atšaukti. Negrąžinamos kelionės išlaidos, patirtos dalyvaujant „Nordplus“ projektuose, galutinėje ataskaitoje bus pripažintos kaip projekto išlaidos net tuomet, kai kelionės nebus baigtos.

Dėl susiklosčiusios situacijos raginame visus „Nordplus“ veiklų dalyvius kaip įmanoma greičiau susisiekti su savo projektų koordinatoriumi, taip pat imtis visų galimų priemonių, siekiant sumažinti nenugalimos jėgos (Force Majeure) daromą žalą, įskaitant priemones, skirtas apriboti su ja susijusias išlaidas.

Siekdami gauti išsamesnę informaciją, projektų koordinatoriai turėtų palaikyti glaudų ryšį su savo nacionaline „Nordplus“ agentūra arba atitinkamos paprogramės administratoriumi.

Nacionalinė agentūra užklausas nagrinėja individualiai, bet atkreipia dėmesį į tai, kad išlaidos, patirtos dėl nenugalimos jėgos, negali viršyti visos projektui skirtos sumos. Svarbu užtikrinti, kad būtų surinkti ir prieinami visi dokumentai, patvirtinantys priežastis, dėl kurių projekte atsirado papildomų išlaidų.

Prašome projektų vykdytojus, kurie dėl COVID-19 tikisi sulaukti daugiau pagalbos arba lankstumo, kaip įmanoma greičiau susisiekti su „Nordplus“ nacionaline agentūra. Taip būsime detaliau susipažinę su problema ir kiekvienai institucijai galėsime suteikti išsamesnės informacijos apie veiksmus, kurių reikia imtis. Susisiekite su mumis, jei vis dar turite klausimų, į kuriuos nebuvo atsakyta.

 https://www.nordplusonline.org/Contact

2020-03-04