Programos „Nordplus“ pokyčiai esant „Covid-19“

Siekdama įveikti „Covid-19“ keliamus iššūkius, programos „Nordplus“ administracija patvirtino kelis laikinus pasikeitimus 2020 m. programoje. Pokyčiai galės būti įgyvendinti tol, kol tęsis pandemija.

Projektų vykdytojai skatinami ir toliau bendradarbiauti bei užsiimti įprasta veikla. Projektai gali vykti su „Covid-19” apribojimais, tokiais kaip kelionių atšaukimas arba renginių perkėlimas į virtualiąją erdvę.

 Pagrindiniai laikini pasikeitimai:

  • Fizinis mobilumas gali būti keičiamas virtualiu mobilumu.
  • Patvirtintas skaitmeninės/virtualios veiklos finansavimas, kuris galės būti naudojamas tiesioginėms išlaidoms, tokioms kaip IT palaikymo paslauga, reikiamos techninės, programinės įrangos įsigijimas, arba netiesioginėms išlaidoms, tokioms kaip dalyvių mokymai.
  • Bus padengtos virtualių susitikimų, kurie pakeis fizinius susitikimus, išlaidos.
  • Dotacijos gavėjai su nepasibaigusia dotacijos sutartimi taip pat turės galimybę pratęsti projekto laikotarpį, kad galėtų įgyvendinti atidėtas veiklas.
  • Ypatingais atvejais gali būti taikomos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.