Kviečiame teikti paraiškas „Nordplus 2018“ parengiamiesiems vizitams

Kviečiame teikti paraiškas „Nordplus 2018“ parengiamiesiems vizitams. Galutinis paraiškų pateikimo terminas yra 2018 m. spalio 1 d. Šis terminas skirtas „Nordplus Junior“, „Nordplus Adult“ ir „Nordplus Nordic Languages“ programų parengiamųjų vizitų paraiškoms.

Pagrindinis parengiamojo vizito tikslas – susitikti su partneriais, aptarti būsimo bendro projekto detales, parengti būsimo projekto planą, siekiant pateikti paraišką iki programos galutinio paraiškų teikimo termino, kuris yra 2019 m. vasario 1 d. 

„Nordplus Nordic Languages“

Programa remia Šiaurės kalbų srityje veikiančių institucijų produktų ir tinklų kūrimą.

„Nordplus Nordic Languages“ tikslas – remti veiklas, kurios stiprina Šiaurės šalių kalbų supratimą, pirmiausia danų, norvegų ir švedų, tarp vaikų ir jaunų žmonių. Taip pat – kurti medžiagą, metodus ir strategijas, kurios gerina Šiaurės šalių kalbų supratimą švietimo sistemose. 

Institucijos ir organizacijos, veikiančios Šiaurės kalbų mokymo srityje, taip pat gali teikti paraiškas parengiamųjų vizitų konkursui. Projekto biudžetas yra skirtas kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

Daugiau informacijos apie „Nordplus Nordic Languages“ čia

„Nordplus Junior“

Dalyvavimas „Nordplus Junior“ paprogramėje gali tapti puikia galimybe į mokymosi procesą įnešti naujų idėjų, krypčių, kurios prisidėtų prie švietimo sistemos tobulinimo. Taip pat ši programa suteikia galimybę susipažinti su Šiaurės ir Baltijos šalių kultūra, gyvenimo būdu, vertybėmis, normomis, kalba, gamta ir kt. 

Ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigos bei profesinio mokymo įstaigos gali teikti parengiamųjų vizitų paraiškas susitikimų (kelionės ir pragyvendinimo išlaidoms) su galimais projekto partneriais išlaidoms padengti.

Daugiau informacijos apie „Nordplus Junior“ čia

„Nordplus Adult“

„Nordplus Adult“  paprogramė suteikia galimybę rengti mokymo medžiagą, metodus, koncepcijas ir projektus, nukreiptus į analizes, duomenų rinkimą įvairiomis temomis suaugusiųjų švietimo sektoriuje Šiaurės ir Baltijos šalyse. 

Institucijos ir organizacijos, dirbančios su suaugusiųjų švietimu, taip pat gali teikti paraiškas parengiamųjų vizitų konkursui. Projekto biudžetas yra skirtas kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

Daugiau informacijos apie „Nordplus Adult“ čia

Pagrindiniai reikalavimai

Reikalinga, kad bent dvi mokyklos / institucijos iš bent dviejų skirtingų programoje „Nordplus“ dalyvaujančių šalių, būtų įtrauktos į parengiamojo vizito paraišką.

Susitikimas turi įvykti 2018–2019 mokslo metais.

Parengiamasis vizitas gali trukti iki 5 dienų, įskaitant kelionės dienas. Dotacija skiriama pagal fiksuotas normas, todėl nereikia pateikti biudžeto išklotinės.

Pateikite paraišką elektroniniu būdu

Paraiškos turi būti pateiktos elektroniniu būdu per „Nordplus“ elektroninę paraiškų sistemą „Espresso“.

Daugiau informacijos apie „Nordplus Junior“, „Nordplus Adult“ ir „Nordplus Nordic Languages“ paprogrames galite rasti „Nordplus“ vadove, paraiškų teikimo sistemą „Espresso“ pasieksite čia.  

Apie „Nordplus“

„Nordplus“ yra Šiaurės ministrų tarybos programa, skirta tinklų kūrimui ir mobilumui.