Paskelbtas „Nordplus“ kvietimas teikti paraiškas 2020 metams!

Šiaurės ministrų tarybos programa „Nordplus“ kviečia Šiaurės ir Baltijos šalių institucijas bei organizacijas, dirbančias su švietimu ir mokymu, teikti paraiškas 2020 metams. Jei jūs arba jūsų organizacija dirba švietimo ir mokymo srityje, turite galimybę teikti paraiškas „Nordplus“ finansavimui, tarpvalstybiniam studentų, mokinių ar mokytojų mobilumui, taip pat jungtiniams projektams ir tinklo veikloms tarp švietimo įstaigų ir organizacijų užsienyje: Danijoje, Estijoje, Farerų salose, Suomijoje, Grenlandijoje, Islandijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Alanduose.

Paraiškų teikimo terminas – 2020 m. vasario 3 d. Turimų lėšų bendra suma siekia 10 mln. eurų.

KAS NAUJO PROGRAMOJE?

  • Papildomi 400 tūkst. eurų mokinių, mokytojų ir studentų mainams  „Nordplus Higher Education“, Nordplus Junior ir Nordplus Adult paprogramei. 2020 m. papildomos lėšos skiriamos mokinių, mokytojų ir studentų mainams. Tai reikšmingas biudžeto padidėjimas, todėl galimybė iš programos gauti dotaciją, skirtą mokinių, mokytojų ir studentų mainams, bus daug didesnė.
  • Naujas Nordplus akcentas 2019-2020 metams. Artėjantiems dvejiems metams pristatomas naujas Nordplus akcentas, kuris pakeis buvusį 2017-2018 m. Paraiškų teikimo terminas 2020 m. vasario 3 d.

    Pagrindinis pokytis Nordplus 2020 – kad tolimesnis mokymasis akademiniam personalui yra galima veikla Nordplus Higher Education paprogramėje. Šis pokytis suteikia galimybę akademiniam personalui pasinaudoti skaitmeninių kompetencijų prioritetu, numatytu 2020 m. kvietimui.

Daugiau informacijos galite rasti „Nordplus“ programos vadove.

„NORDPLUS“ PAPROGRAMĖS 2018–2022 M.

„Nordplus“ programą sudaro 5 paprogramės, apimančios visą švietimo sektorių. Kiekviena paprogramė perteikia Šiaurės ministrų tarybos tikslus geresnei projektų kokybei ir bendradarbiavimui Šiaurės ir Baltijos šalių regione pasiekti.  Daugiau informacijos apie tikslus galite sužinoti „Nordplus“ programos vadove.

Trys programos – „Nordplus Junior“, „Nordplus Adult“ ir „Nordplus Higher Education“ – paremtos sektoriniu požiūriu, o „Nordplus Horizontal“ ir „Nordplus Nordic Languages“ paprogramės daugiausia dėmesio skiria tarpsektorinėms veikloms ir bendradarbiavimui Šiaurės šalių kalbų srityje.

Per visas „Nordplus“ programas galite teikti paraiškas projektams ir tinklų veikloms, o „Nordplus Junior“, „Nordplus Adult“ ir „Nordplus Higher Education“ suteikia galimybę gauti finansavimą taip pat mobilumo veikloms.

Penkios „Nordplus“ paprogramės skirtos:

  • „Nordplus Junior“ – paprogramė pradiniam ir viduriniam ugdymui, ikimokykliniam ugdymui ir profesiniam mokymui.
  • „Nordplus Higher Education“ – paprogramė aukštojo mokslo sektoriui.
  • „Nordplus Adult“ – paprogramė suaugusiųjų švietimui.
  • „Nordplus Horizontal“ – paprogramė tarpsektoriniams švietimo projektams.
  • „Nordplus Nordic Languages“ – paprogramė, skirta stiprinti Šiaurės šalių kalbų supratimą.

„NORDPLUS“ AKCENTAS – SKAITMENINĖS KOMPETENCIJOS IR KOMPIUTERINIS MĄSTYMAS

„Nordplus“ skatina teikti paraiškas apie skaitmenines kompetencijas ir kompiuterinį mąstymą, per kurį mokiniai, studentai ir suaugusieji būtų rengiami skaitmenizuotai visuomenei.

Norime atkreipti dėmesį, kad paraiškos šia tema negauna papildomo prioriteto nei paraiškos kitomis temomis, tačiau šių temų atskleidimas „Nordplus“ projektuose skatinamas.

TOLESNI ŽINGSNIAI

Jei prireiks pagalbos paraiškos teikimo procese, peržiūrėkite nuoseklaus paraiškų teikimo vadovą.
„Nordplus“ paraiškų teikimo terminas yra 2020 m. vasario 3 d. 23:59 val. (Centrinės Europos laiku).

NORDPLUS“ PROGRAMOS VADOVAS
Tai vadovas visiems paraiškų teikėjams, kuriame galima rasti konkrečios informacijos apie kiekvieną iš paprogramių ir reikalavimus joms. „Nordplus“ programos vadovą rasite čia.

„ESPRESSO“ – „NORDPLUS“ PARAIŠKŲ TEIKIMO SISTEMA
Šioje sistemoje galite kurti ir pateikti savo projekto paraišką. Užsiregistruokite ir prisijunkite prie „Espresso“ čia.

PARTNERIŲ PAIEŠKOS DUOMENŲ BAZĖ
Jūsų teikiama paraiška turi būti bendra kelių institucijų ar organizacijų iš skirtingų valstybių iniciatyva. Jei ieškote partnerių savo projektui, juos galite rasti užsiregistravę „Nordplus“ partnerių paieškos sistemoje.

Daugiau informacijos galite rasti čia.