Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas švietime: įteikti apdovanojimai bei šuolis į kitą etapą!

Šiaurės Ministrų Tarybos finansuojama tarptautinė „Nordplus“ programa švietimui užbaigia vieną etapą ir nuo 2018 m startuos su nauju etapu. Lietuvoje ši šiauriečių švietimo programa skirta Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui ir įgyvendinama nuo 2008 m. Per daugiau nei dešimt metų įgyvendinta šimtai projektų bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo, suaugusiųjų švietimo srityse.
Norėdamas pasidalinti gauta patirtimi, parodyti kiek daug pasiekta, įvertinti pačius sėkmingiausius projektus bei pristatyti naują “Nordplus” programos etapą, Švietimo mainų paramos fondas spalio 04d.  Kaune suorganizavo išskirtinį renginį “Nordplus “programos apdovanojimai”. Renginio metu garbingi svečiai iš Šiaurės šalių, Šiaurės Ministrų Tarybos biuro Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos įteikė apdovanojimus šešioms Lietuvos institucijoms, kurios sėkmingiausiai per praėjusį etapą įgyvendino “Nordplus” programos projektus.
Atrenkant projektus apdovanojimams buvo vertinama informacija iš prieinamų šaltinių: projektų ataskaitų, monitoringo vizitų rezultatų, žiniasklaidos monitoringo medžiagos, dalyvių ir projektų komandų atsiliepimų. Pagrindiniai projektų atrankos kriterijai: sinergija tarp tarptautinio mobilumo programų ir projektų; plati rezultatų sklaida; efektyvus tarpsektorinis bendradarbiavimas;Šiaurės ir Baltijos šalių partnerystė kuriant bendrus švietimo produktus.
Apdovanojimus iš „Nordplus“ programos komiteto pirmininko Rolf Larsen ir Švietimo mainų paramos fondo direktorės pavaduotojos Žanos Orlovos rankų gavo Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Šiaulių „Juventos“ progimnazija, Vytauto Didžiojo Universitetas, Utenos trečiojo amžiaus universitetas, Kauno rajono švietimo centras ir Kelmės lopšelis – darželis „Kūlverstukas“ .
Kaip pristatė „Nordplus“ programos pirmininkas Rolf Larsen naujame 2018-2022 m etape programai skiriama 9.8 mln eurų. Pagrindiniai tikslai išlieka tie patys – kurti bendrą Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo erdvę, tarptautinių projektų pagalba kelti kokybę ir skatinti inovacijas švietime bei skatinti tarpkultūrinį dialogą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių.