Šiaurės Ministrų Tarybos programa „Nordplus“ kviečia teikti paraiškas ir gauti finansavimą parengiamiesiems vizitams

Iki 2023 m. spalio 2 d. organizacijos gali pateikti paraiškas dėl „Nordplus Junior“, „Nordplus Adult“ ir „Nordplus Nordic Languages“ paprogramių parengiamiesiems vizitams skirto finansavimo (kelionės ir pragyvenimo išlaidų). Pagrindinis parengiamojo vizito tikslas – susitikti su partneriais, aptarti būsimo bendro projekto detales ir parengti jo planą, siekiant pateikti paraišką naujo „Nordplus“ programos etapo pagrindiniame paraiškų teikime iki 2024 m. vasario 1 d. Informacija apie skelbimą paskelbta „Nordplus“ programos internetiniame puslapyje: https://www.nordplusonline.org/news-calls/

 

Pagrindiniai reikalavimai:

  • Paraiškoje dėl parengiamojo vizito turi būti įtrauktos bent dvi organizacijos iš bent dviejų skirtingų „Nordplus“ programoje dalyvaujančių šalių;
  • Parengiamasis vizitas gali trukti ne ilgiau kaip penkias dienas, įskaitant kelionės dienas. Dotacija apskaičiuojama pagal nustatytas normas, kurios jau numatytos pildomoje paraiškoje;
  • Daugiau informacijos apie „Nordplus Junior“, „Nordplus Adult“ ir „Nordplus Nordic Languages“ paprogrames galite rasti „Nordplus“ programos 2023 m. vadove Handbook 2023 - Nordplus (nordplusonline.org) ir pagrindiniame „Nordplus“ programos tinklapyje https://www.nordplusonline.org/;
  • Paraiškos pildomos ir teikiamos elektroniniu būdu „Nordplus“ programos elektroninėje paraiškų sistemoje „Espresso“ https://espresso.siu.no/espresso/login;jsessionid=80D0C7309DAA82D2F9624E4079A5811C?0

 

Kiekviena „NordPlus“ paprogramė perteikia Šiaurės ministrų tarybos tikslus geresnei švietimo projektų kokybei ir bendradarbiavimui Šiaurės ir Baltijos šalių regione pasiekti:

 

 „Nordplus Nordic Languages“

 

 Paprogramės tikslas yra paremti veiklas, kurios stiprina Šiaurės kalbų, ypač danų, norvegų ir švedų kalbų, supratimą tarp vaikų ir jaunimo, taip pat plėtoti metodus bei strategijas, skirtas gerinti Šiaurės kalbų supratimą visuose švietimo sistemos lygmenyse.

Daugiau informacijos skaitykite šioje nuorodoje: https://www.nordplusonline.org/programmes/nordic-languages/

 

„Nordplus Junior“

 

„Nordplus Junior“ paprogramė kuria galimybes ikimokyklinio, pradinio, bendrojo ir profesinio mokymo institucijoms plėtoti naujas idėjas švietimo srityje. Taip pat suteikia mokiniams ir mokytojams galimybes artimiau susipažinti su Šiaurės ir Baltijos šalių kultūra, gyvenimo būdu, vertybėmis, kalba, gamta. Paraiškas „Nordplus Junior“ paprogramei teikti galima dėl paruošiamojo vizito, taip pat ir dėl studijų vizito.

Daugiau informacijos skaitykite šioje nuorodoje: https://www.nordplusonline.org/programmes/junior/

 

„Nordplus Adult“

 

Ši paprogramė yra skirta suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančioms institucijoms. Tad su suaugusiųjų švietimu dirbančios organizacijos dabar taip pat turi galimybę gauti finansavimą kelionėms ir apgyvendinimui susitinkant su potencialiais partneriais.

Daugiau informacijos skaitykite šioje nuorodoje: https://www.nordplusonline.org/programmes/adult/

2023 m. ir 2024 m. yra tikimasi sulaukti „NordPlus“ programos paraiškų, kuriose planuojami projektų plėtotų temą „Bendradarbiavimo švietimo srityje stiprinimas siekiant socialiai tvaresnio Šiaurės ir Baltijos šalių regiono“ (angl. Enhancing educational cooperation for a more socially sustainable Nordic/Baltic region). Tačiau, kad paraiškos būtų finansuojamos, jos nebūtinai turi būti susijusios su šia numatyta tema. Visos temos bus vertinamos lygiaverčiai, o svarbiausiu kriterijumi išlieka paraiškų kokybė.

 Linkime gerų projektų idėjų ir lauksime Jūsų paraiškų!

Jeigu kiltų klausimų dėl paraiškų teikimo, susisiekite su Švietimo mainų paramos fondo kolegomis http://www.nordplus.lt/kontaktai