Dirbantiems su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu – asmeninių finansų valdymo mokymai

Visuotinai pripažįstama, kad socialinė atskirtis sukelia didžiulę ir ilgalaikę žalą gyvenimo kokybei ir būsimo gyvenimo galimybėms. Pagal  Europos Sąjungos statistikos tarnybos „Eurostat“ duomenis, maždaug trys iš dešimties jaunosios kartos atstovų Europoje patiria socialinę atskirtį. Ši problema yra aktuali ir Baltijos šalims. Daug jaunų asmenų gyvena šeimose, kurioms gresia skurdo pavojus. Viena iš socialinės atskirties priežasčių – negebėjimas valdyti asmeninių finansų. Asmeninių finansų valdymo įgūdžiai reikalingi visiems. Nesvarbu, kokio amžiaus, specialybės ar socialinės padėties žmogus bebūtų, jis, kaip ir visi, kasdien perka išgyvenimui reikalingas prekes ir paslaugas.

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su jaunimu, priklausančiu socialinės atskirties grupėms, ne visada jiems gali padėti. Jie ne visada žino, kaip tinkamai konsultuoti jaunus žmones asmeninių finansų valdymo klausimais.

Klaipėdos valstybinė kolegija kartu su partneriais iš Latvijos nevyriausybinės organizacijos „Education innovations transfer centre“ ir Estijos Talino technologijų universiteto Kuresare kolegijos įgyvendino projektą „Learning Strategies for Learners with Poor Basic Skills in a Planning of Personal Finances“. Juo buvo siekiama plėsti socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės atskirties grupėms priklausančiu jaunimu, kompetencijas konsultuojant jaunimą asmeninių finansų valdymo klausimais.

Pirmais metais buvo sukurtas tyrimo instrumentas – klausimynas. Juo siekiama nustatyti jaunimo, priklausančio socialinės atskirties grupėms, ir socialinių darbuotojų, dirbančių su šios grupės jaunimu, asmeninių finansų valdymo poreikius. Tyrimas atskleidė, kad aktualiausios problemos, susijusios su sunkumais tvarkant asmeninius finansus, yra socialinių įgūdžių stoka, išlaidų planavimo įgūdžių nebuvimas, priklausomybės.

Buvo nustatyta, kad socialiniams darbuotojams aktualiausia informacija yra apie asmens biudžeto sudarymą, taupymo įgūdžių formavimą, pajamų ir išlaidų derinimą. Tyrimo rezultatai buvo panaudoti kuriant mokymų metodiką ir metodinę priemonę socialinių darbuotojų žinioms, įgūdžiams ir kompetencijoms tobulinti, konsultuojant jaunimą iš socialinės atskirties grupių asmeninių finansų valdymo klausimais.

Klaipėdos valstybinės kolegijos Finansų ir apskaitos katedros lektorės vedė mokymus Klaipėdos rajono socialiniams darbuotojams ir jaunimui, dėl įvairių priežasčių patiriančiam socialinę atskirtį ir susiduriantiems su asmeninių finansų valdymo sunkumais.

Mokymų dalyviai susipažino su pajamų ir išlaidų rūšimis, jų planavimo, asmeninio biudžeto sudarymo principais. Dėliodami pirkinius savo poreikiams ir norams tenkinti, rikiuodami racionalius ir ne visai racionalius skolinimosi poreikius, skirstydami išlaidas mokėjimo prioriteto tvarka bei teikdami pasiūlymus, kaip sutaupyti apsiperkant, dalyviai turėjo galimybę praktiškai įvertinti savo taupymo, skolinimosi išlaidų planavimo įgūdžius.

Projekto metu parengta informacinė mokymo priemonė anglų kalba ir nacionalinėmis kalbomis – lietuvių, latvių, estų.