Gauta ir finansuota rekordiškai daug paraiškų

Šiaurės ministrų tarybos programa „Nordplus“ iki 2020 m. vasario 3 d. kvietė Šiaurės ir Baltijos šalių institucijas bei organizacijas, dirbančias su švietimu ir mokymu, teikti paraiškas 2020 metams. Balandžio 29 d. vyko Nordplus programos komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtinti finansuojamų paraiškų rezultatai.

Šiemet gautas ir finansuotas rekordinis skaičius programos Nordplus paraiškų, kuriose kaip koordinatorius arba kaip partneris dalyvauja bent viena Lietuvos institucija – iš viso gauta  net 251, iš kurių finansuotos 183.

Pernai metais buvo pateikta 217 paraiškų. Džiugina, kad susidomėjimas teikti paraiškas didėja.

Daugiausiai paraiškų sulaukta Nordplus paprogramės Higher Education – gautos 105 paraiškos, iš kurių finansuotos 88. Džiugu, kad bendras sėkmės rodiklis siekia net 73%.

Bendri 2020 metų programos „Nordplus“ paraiškų teikimo rezultatai paskelbti programos internetinėje svetainėje adresu https://nordplusonline.org/News2/NEWS-AND-ARCHIVE/Results-of-the-Nordplus-2020-application-round