Nauja iniciatyva glaudesniam Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui skaitmeninimo srityje

Kviečiame susipažinti su nauja iniciatyva – „CBDS Open Funding Mechanism“ – skirta skatinti tarpvalstybinį Baltijos – Šiaurės šalių regioninį bendradarbiavimą ir integraciją skaitmeninimo srityje. Tarpvalstybiniams projektams iš „Cross Border Digital Service (CBDS)“ programos numatyta skirti 3 mln. DKK.

 Tinkami finansuoti projektai turi būti susiję su viena iš trijų prioritetinių CBDS programos sričių: studijos, darbas, verslas užsienyje.

Finansuojamos veiklos:

- tarpvalstybinių dirbtuvių (angl. cross-border workshop) Baltijos-Šiaurės regione organizavimas;

- partnerių paieška konkrečių projektų įgyvendinimui;

- komandiruotės, konsultacijos ir kt.

 

Kvietimas teikti paraiškas jau prasidėjo ir truks iki 2022 m. vasario 1 d. 

Detali informacija ir kontaktai:

https://www.norden.org/en/funding-opportunities/open-call-funding-projects-cross-border-digital-services