„Nordplus“ programos tikslai

Kokybės švietime gerinimas

Pagrindiniai programos tikslai - švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas

Bendradarbiavimas su pažangiomis Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo institucijomis

Siekia skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, pasikeitimą patirtimi ir gerąja praktika bei pasiektų rezultatų sklaidą ir tvarumą

Bendros Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo erdvės kūrimas

Pagrindinės veiklos kategorijos siejamos su mobilumo, projektine ir tinklų veiklomis