Kaip pateikti paraišką?

 • Užsiregistruokite „Espresso“ sistemoje.
 • Pasirinkite paprogramę, kurioje norite dalyvauti.
 • Užpildykite šias paraiškos dalis:
  • Nurodykite paraiškos pavadinimą.
  • Pateikite kontaktinę koordinatoriaus ir partnerių informaciją (užpildę informaciją apie partnerius, siųskite iš sistemos jiems sutikimo laiško šabloną, kurį partneriai turi patvirtinti savo parašu ir įkelti į sistemą).
  • Pasirinkite veiklos tipą.
  • Nurodykite projekto trukmę.
  • Aprašykite projektą (aktualumas, tikslai, bendradarbiavimas, projekto eigos etapai, projekto veiklos, komunikacija su partneriais, rezultatai ir jų vertinimas, sklaida).
  • Parenkite projekto biudžetą (biudžeto šablonai yra pateikti sistemoje).
  • Nepamirškite prisegti partnerių pasirašytus sutikimo laiškus.
 • Pateikite paraišką iki nurodyto termino.

Atsakymą dėl paraiškų finansavimo gausite per 4 mėnesius nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos koordinuojančios institucijos el. pašto adresu.